تعریف صنایع تکمیلی و تبدیلی

صنایع تبدیلی در کشاورزی از آن جهت که موضوعات مرتبط با غذا، کشاورزی و صنایع وابسته به آن، همیشه در محافل اقتصادی مطرح شده است، مهم می باشد. با توجه به شرایط مناسب و چهارفصل آب و هوائی کشور، می توان گفت که خوشبختانه از لحاظ تولیدات کشاورزی، در رده های بسیار بالائی قرار داریم.

اما نکته بسیار مهمی که در این میان مطرح می شود این هست که حداقل ۳۰ الی ۴۰ درصد محصولات کشاورزی، تبدیل به ضایعات شده و ضررهای زیادی شامل حال کشاورزان و در نهایت ضررهای عمده ای بر پیکره اقتصادی کشور وارد می سازد.

  • تعریف صنایع تبدیلی

صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به صنایعی گفته می شوند که با انجام کارهای مختلف روی محصولات زراعی، باغی، دامی، طیور، شیلات، جنگل و مرتع، باعث افزایش ارزش اقتصادی این محصولات شوند. در حقیقت در این صنعت، انواع محصولات کشاورزی و دامی را به مواد مختلف و قابل مصرف تبدیل می کند و رابطه با ارزشی بین کشاورزی و صنعت، ایجاد خواهد شد.

  • اثرات مفید صنایع تبدیلی

مشکل عمده کشاورزان در مناطق مختلف، بیکاری‌های دائمی ‌و فصلی، از بین رفتن محصولات در بازه زمانی معین و همچنین ارتباط ناقص با سایر بخشهای اقتصادی است. صنایع تبدیلی، هم قدرت حل این مشکلات را دارد و هم توانائی ایجاد شغلهای جدیدتر. در واقع، صنایع تبدیلی باعث ایجاد ارزش افزوده، ایجاد اشتغال، افزایش درآمدهای ارزی ، استفاده بیشتر از محصولات کشاورزی و جلوگیری از اتلاف محصولات خواهد شد.

یکی از راههای کاهش ضایعات، بالا بردن ارزش افزوده ، افزایش کیفیت محصولات کشاورزی بسته‌ بندی شده و صنایع مرتبط با آن است.

 

هیچ محصولی یافت نشد.